Etusivu

Työpaikka, jossa ei ole käsittelemättömiä konflikteja, tekee parempaa tulosta

 

Tasapainoinen, työssään viihtyvä ihminen on yrityksen tuloksentekijä. Jos työpaikalla on konflikteja, joihin ei kiinnitetä huomiota eikä niitä pyritä ratkaisemaan, tuottavuus kärsii ja tulos huononee. Vastaavasti viihtyvyys työpaikalla heikkenee, mikä taas vaikuttaa paitsi työpaikan ihmissuhteisiin niin myös koko työyhteisön työhyvinvointiin. Pahimmassa tapauksessa se vaikuttaa hyvän työntekijän työhönsä sitoutumisen vähenevän ja seurauksena on lisääntyvää poissaoloa työstä. Se taas vaikeuttaa töiden suunnittelua ja johtamista sekä lisää kustannuksia.

 

Mitä on työyhteisösovittelu?

Työpaikkasovittelu Ahtinen tarjoaa sekä yrityksille että julkisen sektorin toimijoille ammattitaidolla ja ehdottoman luottamuksellisesti työpaikkasovittelua, jossa pureudutaan työpaikan konfliktien syihin ja etsitään yhdessä kestävä ratkaisu osapuolten kanssa tilanteen normalisoimiseksi ja fokuksen siirtämiseksi varsinaiseen operatiiviseen toimintaan, päivittäisiin työtehtäviin. Lisäksi sovittelun prosessi jää yritykseen toimivaksi, hyväksi käytänteeksi varhaisen tuen toimintamallina. Työpaikan sovitellut konfliktit tarjoavat myös oivallisen mahdollisuuden oppimiseen ja sitä kautta hallittuun muutokseen sekä toiminnan kehittämiseen. Ulkopuolisen sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät jälleen rakentavaan vuorovaikutukseen keskenään ja keskittymään oleelliseen eli työhönsä.

Työyhteisösovittelija Hannu Ahtinen

Olen pitkän työuran henkilöstöjohtamisen alalla tehnyt asiantuntija ja esimies. Nykyisin olen itsenäinen yrittäjä, työyhteisösovittelija. Minulla on runsaasti kokemusta sekä strategisesta johtoryhmätyöskentelystä että operatiivisesta kenttäjohtamisesta. Koulutukseltani olen Suomen puolustusvoimien upseeri. Olen verkostoitunut monipuolisesti, kouluttautunut Valtiokonttorin organisoimissa koulutuksissa työhyvinvoinnin asiantuntijaksi, KAIKU-kehittäjäksi. Lisäksi olen suorittanut ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun erityisosaajan opinnot ja olen Suomen sovittelufoorumi ry:n jäsen. Olen palvellut Suomen puolustusvoimissa lähes 30 vuotta kaikilla hallinnon tasoilla useissa tehtävissä. Tästä ajasta osan toimin kansainvälisissä tehtävissä. Muutokset organisaatiossa ja työympäristössä ovat antaneet minulle runsaasti henkilökohtaista kokemusta sekä muutoksen kohteena olemisesta että muutosjohtamisesta.
Kerron mielelläni lisää kokemuksistani työyhteisösovittelijana ja muutosjohtajana. Uskon, että voin näine kokemuksineni auttaa myös teidän yritystänne. Ota yhteyttä. Jo tänään!