Palvelut

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas toimintapa työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Sovittelussa ulkopuolinen, puolueeton sovittelija auttaa riidan osapuolia sovittelumenettelyn avulla itse löytämään sovun esillä olevaan konfliktiin. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, koko tiimi tai suurempi ryhmä.

Sovittelu etenee prosessina. Kun toimeksiannosta on sovittu ja siitä tiedotettu yrityksen sisällä, ryhtyy sovittelija haastattelemaan konfliktin osapuolia erillishaastatteluissa. Jokainen sovitteluun osallistuva saa tasapuolisesti mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä sekä tuulettaa ajatuksiaan ja tunteitaan. Tämän jälkeen kokoonnutaan yhteiseen sovittelukokoukseen, jossa jokaisella osallistujalla on jälleen mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä tai kokemuksensa seikoista, jotka hiertävät työyhteisössä. Seuraavassa vaiheessa laaditaan sopimus, jonka tarkoitus on sitouttaa osapuolet toimimaan sovitulla tavalla. Sopimukseen merkitään vain sellaiset asiat, jotka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Sopimus vahvistetaan voimaan jokaisen osapuolen allekirjoituksella. Jotta sopimuksesta saataisiin paras mahdollinen, edellyttää se kaikilta konfliktin osapuolilta vastuunottamista omasta käytöksestään. On hyvä muistaa, että sovittelussa ei etsitä syyllisiä, ei edes totuutta tai sitä kuka oli oikeassa, vaan ainoastaan sopua.

Sovittelijan rooli on ohjata prosessia ja toimia sovinnon mahdollistajana. Hän ei voi päättää mitä sopimukseen kirjoitetaan. Prosessin sovitteluvaiheiden jälkeen pidetään ennen seuraavan vaiheen alkua palautetilaisuus, jossa kartoitetaan edellisen vaiheen kokemukset ja opit. Sopimuksen kirjoittamisen jälkeen suoritetaan vielä seurantakokous, jossa todetaan sopimuksen toimivuus.

Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennukseen kuuluu vuorovaikutustaitojen kehittäminen, muutosjohtaminen, organisaation kehittäminen sekä toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakokonaisuudet ajanhallintaa ja sisäisen informaation kulkua ja tiedottamista unohtamatta. Esimiesvalmennukseen sisältyy myös jokaisen organisaation yksilöllisen päätöksenteon prosessien kehittäminen. Esimiesvalmennus järjestetään aina räätälöitynä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Esimiesvalmennus voidaan toteuttaa myös coachauksena tai mentorointina.